Teoston koronatuki

Teosto-rahasto jakaa erityistukea säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille sekä musiikkikustantajille koronapandemian vaikutusten lieventämiseksi keväällä 2022. Information även på svenska.

Våren 2022 delar Teostofonden ut särskilt stöd till kompositörer, textförfattare och arrangörer samt till musikförläggare för att lindra coronapandemins verkningar.

Hakukierrokset

Menneet

10. – 28.2.2022
Apurahoja myönnetty 1315 kpl, yhteensä 999 930 €
11. – 31.10.2021
Apurahoja myönnetty 1297 kpl, yhteensä 1 001 640 €
14. – 30.5.2021
Apurahoja myönnetty 1251 kpl, yhteensä 2 000 000 €
19.10. – 6.11.2020
Apurahoja myönnetty 821 kpl, yhteensä 541 300 €

Teoston koronatuki

 • Erityistukea jaetaan enintään 1 000 000 euroa, ja sen maksaminen kanavoidaan Teoston jäsenjärjestöjen rahastojen kautta
 • Tukea voidaan myöntää taiteelliseen työskentelyyn (säveltäminen, sanoittaminen, sovittaminen) tai musiikinkustannustoimintaan

Kuka voi hakea ja saada tukea

 • Tuet ovat kaikkien Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaiden haettavissa. Koronatuen myöntäminen ei edellytä minkään Teoston jäsenjärjestön jäsenyyttä (Suomen Musiikintekijät ry, Suomen Säveltäjät ry, Suomen Musiikkikustantajat ry)
 • Tukea voivat hakea myös ne tekijä- ja kustantaja-asiakkaat, jotka ovat saaneet tukea Teoston aiemmilla koronatukikierroksilla joulukuussa 2020 ja/tai kesäkuussa 2021 ja/tai joulukuussa 2021, sekä ne hakijat, joiden hakemus tuolloin hylättiin.
 • Tuen määrää harkittaessa huomioidaan hakijalle vuosina 2018-2020 Teostosta maksetut tilitykset valituilla tilitysalueilla, joiden pääluokkia ovat konsertit ja elävän alueen tapahtuma, kaupallinen radio ja kaupallinen televisio, taustamusiikki, näyttämöt, teatterielokuvat, verkkotallennuspalvelut sekä Yleisradio. Laskennan piiriin kuuluvista tilityksistä maksuajankohtineen on saatavilla tyhjentävä luettelo.
 • Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimiville tekijöille ja kustantajille, joiden edellä mainitut tilitykset vuosilta 2018-2020 ovat olleet yhteensä vähintään 1 500 euroa.
 • Tukisumma riippuu hakijan edellä mainittujen tilitysten määrästä ja on vähintään 150 euroa ja enintään 5 000 euroa
 • Perikunta ei voi hakea tekijöille tarkoitettua koronatukea, koska tuki on tarkoitettu tekijän luovaan taiteelliseen työskentelyyn (säveltäminen, sanoittaminen, sovittaminen). Perikunta, joka harjoittaa musiikinkustannustoimintaa ja on Teoston kustantaja-asiakas, voi hakea musiikkikustantajille tarkoitettua koronatukea.

Miten tukea haetaan

 • Säveltäjä, sanoittaja ja sovittaja voi hakea tukea valintansa mukaan Suomen Musiikintekijät ry:n (Musiikintekijöiden rahasto) tai Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahastosta. Tuen myöntämisperusteet ovat samat molemmissa rahastoissa.
 • Musiikkikustantaja hakee tukea Suomen Musiikkikustantajat ry:n rahastosta. Tuen myöntämisperusteet ovat samat kuin tekijöille tukea myöntävissä rahastoissa.
 • Tuen hakeminen ja myöntäminen ei edellytä minkään Teoston jäsenjärjestön jäsenyyttä, vaan riittävää on, että hakija on Teoston tekijä- tai kustantaja-asiakas
 • Samalla hakemuksella ei voi hakea koronatukea tekijänä ja kustantajana. Teoston tekijäasiakkaan omistama kustannusyhtiö, joka on Teoston kustantaja-asiakas, voi hakea musiikkikustantajille tarkoitettua koronatukea. Tekijäasiakkaan ja kustannusyhtiön tukihakemukset käsitellään ja ratkaistaan erillisinä.
 • Jos musiikkikustantaja hallinnoi useita katalogeja, joilla on oma Teoston asiakkuus, hakemus tulee tehdä erikseen jokaisen katalogin osalta käyttäen sen omaa asiakasnumeroa.
 • Teoston tekijäasiakas, joka on ottanut käyttöön ns. yhtiömallin, voi hakea tekijöille tarkoitettua koronatukea.

Hakemusten käsittely ja tuen maksaminen

 • Koronatuen myöntämisen kriteerit täyttävät hakemukset käsittelee Teoston hallituksen nimittämä toimikunta, jonka jäsenet edustavat kattavasti säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikin kustantajia
 • Tukipäätökset perustuvat toimikunnan harkintaan ja ne ovat lopullisia. Jokaiselle hakijalle ilmoitetaan päätöksen sisältö henkilökohtaisesti hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Päätöksistä ei ole valitusoikeutta.
 • Tuki maksetaan Suomen Musiikintekijät ry:n ja Suomen Musiikkikustantajat ry:n rahastojen sekä Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahaston välityksellä
 • Säveltäjälle, sanoittajalle ja sovittajalle tuki ei ole veronalaista tuloa tuloverolain 82 §:n mukaisin edellytyksin
 • Musiikkikustantajalle tuki on EVL 4 §:n mukaista veronalaista tuloa

Teoston koronatukia koskeva tietosuojalauseke


Tiedustelut

Mikäli Sinulla on kysymyksiä Teoston koronatuesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: koronatuki@teosto.fi tai 09-6810 1112 (ma-pe klo 10-20, la klo 10-16, sekä lauantaina 26.2. ja sunnuntaina 27.2. klo 10-20)