Teoston koronatuki

Teosto-rahasto jakaa erityistukea säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille sekä musiikkikustantajille koronapandemian vaikutusten lieventämiseksi syksyllä 2020. Information även på svenska.

Hösten 2020 delar Teostofonden ut särskilt stöd till kompositörer, textförfattare och arrangörer samt till musikförläggare för att lindra coronapandemins verkningar.

Hakukierrokset

Menneet

19.10. – 6.11.2020
Apurahoja myönnetty 821 kpl, yhteensä 541 300 €

Teoston koronatuki

 • Erityistukea jaetaan enintään 1 miljoona euroa, ja sen maksaminen kanavoidaan Teoston jäsenjärjestöjen rahastojen kautta
 • Tukea voidaan myöntää taiteelliseen työskentelyyn (säveltäminen, sanoittaminen, sovittaminen) tai musiikinkustannustoimintaan

Kuka voi hakea ja saada tukea

 • Tuet ovat kaikkien Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaiden haettavissa, eli koronatuen myöntäminen ei edellytä minkään Teoston jäsenjärjestön jäsenyyttä (Suomen Musiikintekijät ry, Suomen Säveltäjät ry, Suomen Musiikkikustantajat ry)
 • Tuen määrää harkittaessa huomioidaan hakijan Teostosta saamat tilitykset konserttien ja tapahtumien sekä kaupallisen radion ja kaupallisen TV:n tilitysalueilla teosten esityksistä vuosina 2017-2019
 • Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimiville tekijöille ja kustantajille, joiden edellä mainitut tilitykset vuosilta 2017-2019 ovat yhteensä vähintään 1 500 euroa.
 • Tukisumma riippuu hakijan edellä mainittujen tilitysten määrästä ja on vähintään 300 euroa ja enintään 10 000 euroa
 • Perikunta ei voi hakea tekijöille tarkoitettua koronatukea, koska tuki on tarkoitettu tekijän luovaan taiteelliseen työskentelyyn (säveltäminen, sanoittaminen, sovittaminen). Perikunta, joka harjoittaa musiikinkustannustoimintaa ja on Teoston kustantaja-asiakas, voi hakea musiikkikustantajille tarkoitettua koronatukea.

Miten tukea haetaan

 • Säveltäjä, sanoittaja ja sovittaja voi hakea tukea valintansa mukaan Suomen Musiikintekijät ry:n (Musiikintekijöiden rahasto) tai Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahastosta. Tuen myöntämisperusteet ovat samat molemmissa rahastoissa.
 • Musiikkikustantaja hakee tukea Suomen Musiikkikustantajat ry:n rahastosta. Tuen myöntämisperusteet ovat samat kuin tekijöille tukea myöntävissä rahastoissa.
 • Tuen hakeminen ja myöntäminen ei edellytä minkään Teoston jäsenjärjestön jäsenyyttä, vaan riittävää on, että hakija on Teoston tekijä- tai kustantaja-asiakas
 • Samalla hakemuksella ei voi hakea koronatukea tekijänä ja kustantajana. Teoston tekijäasiakkaan omistama kustannusyhtiö, joka on Teoston kustantaja-asiakas, voi hakea musiikkikustantajille tarkoitettua koronatukea. Tekijäasiakkaan ja kustannusyhtiön tukihakemukset käsitellään ja ratkaistaan erillisinä.
 • Teoston tekijäasiakas, joka on ottanut käyttöön ns. yhtiömallin, voi hakea tekijöille tarkoitettua koronatukea.

Hakemusten käsittely ja tuen maksaminen

 • Koronatuen myöntämisen kriteerit täyttävät hakemukset käsittelee Teoston hallituksen nimittämä toimikunta, jonka jäsenet edustavat kattavasti säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikin kustantajia
 • Tukipäätökset perustuvat toimikunnan harkintaan ja ne ovat lopullisia. Jokaiselle hakijalle ilmoitetaan päätöksen sisältö.
 • Tuki maksetaan Suomen Musiikintekijät ry:n ja Suomen Musiikkikustantajat ry:n rahastojen sekä Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahaston välityksellä
 • Säveltäjälle, sanoittajalle ja sovittajalle tuki ei ole veronalaista tuloa tuloverolain 82 §:n mukaisin edellytyksin
 • Musiikkikustantajalle tuki on EVL 4 §:n mukaista veronalaista tuloa

Teoston koronatukia koskeva tietosuojalauseke


Tiedustelut

Mikäli Sinulla on kysymyksiä Teoston koronatuesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: koronatuki@teosto.fi tai 09-6810 1112 (ma-pe klo 9-20, la klo 10-16)