Musiikintekijöiden rahasto

Musiikintekijöiden rahasto edistää ja tukee suomalaisten ja Suomessa asuvien musiikintekijöiden toimintaa ja työtä jakamalla stipendejä. Stipendejä haetaan tämän järjestelmän kautta.

Stipendihaku kahdesti vuodessa

Musiikintekijöiden rahaston vuoden ensimmäinen haku on aina helmikuussa ja toinen haku elokuussa.

Hakuajat

 • 1. hakukierros 1.-28.2. (29. päivä karkausvuonna)
 • 2. hakukierros 1.-31.8.

Yleistä

 • Haku tapahtuu sivustolla www.klaavi.fi.
 • Stipendityyppejä on kuusi.
 • Voit hakea useampaa stipendityyppiä samalla hakukierroksella.
 • Stipendit ovat henkilökohtaisia. Jos kyseessä on työryhmä (esim. bändi), hakee jokainen ryhmän jäsen itse.
 • Stipendiä ei myönnetä hakijalle, jolla on vuoden tai yli vuoden mittainen taiteilija- tai työskentelyapuraha, eikä hakijalle joka on saanut Musiikintekijöiden rahaston stipendin kahden edellisen hakukierroksen aikana. Esimerkki: Jos hakija on saanut 1/2021 kierroksella stipendin, voi hän hakea ja saada stipendin seuraavan kerran vasta kierroksella 2/2022.
 • Stipendin käytöstä on tehtävä selvitys vuoden kuluessa myöntöpäivästä lukien. Kirjaudu käyttäjätilillesi oikeassa yläkulmassa ja seuraa ohjeita selvityksen tekemiseksi. Mikäli selvitystä ei tehdä määräaikaan mennessä, et pysty tekemään uutta hakemusta.
 • Hakijan ei tarvitse olla Suomen Musiikintekijät ry:n jäsen.
 • Hakemukset käsittelee ja päätökset tekee Musiikintekijöiden rahaston toimikunta.
 • Rahaston varat ovat peräisin Kopiosto ry:n tilittämistä kopiointikorvauksista sekä hengellisen musiikin sanoitusten tekemiseen tarkoitettu stipendi on Kopioston ja Kirkkohallituksen yhteisesti toteuttamasta lisensoinnin pilottihankkeesta.
 • Huomioithan, että kaikki stipendien saajien nimet julkaistaan Klaavi.fi -sivustolla.

Stipendien saajat julkaistaan Klaavi.fi:ssä noin kahden kuukauden sisällä hakuajan päättymisen jälkeen. Päätöksiin ei ole valitusoikeutta.

Tutustu stipendityyppeihin

Yhteystiedot

Riitta Huttunen
Rahaston toimikunnan esittelijä
puh. 050 355 1036
rahasto (at) musiikintekijat.fi

Musiikintekijöiden rahasto

Stipendihakukierrokset

Tulossa

1. – 31.8.2024

Menneet

Katso myönnetyt 1. – 29.2.2024
Apurahoja myönnetty 80 kpl, yhteensä 133 020 €
Katso myönnetyt 1. – 31.8.2023
Apurahoja myönnetty 65 kpl, yhteensä 131 330 €
Katso myönnetyt 1. – 28.2.2023
Apurahoja myönnetty 54 kpl, yhteensä 126 500 €
Katso myönnetyt 1. – 31.8.2022
Apurahoja myönnetty 64 kpl, yhteensä 142 450 €
Katso myönnetyt 1. – 28.2.2022
Apurahoja myönnetty 70 kpl, yhteensä 147 550 €
Katso myönnetyt 1. – 31.8.2021
Apurahoja myönnetty 68 kpl, yhteensä 140 000 €
Katso myönnetyt 1. – 28.2.2021
Apurahoja myönnetty 113 kpl, yhteensä 232 450 €
Katso myönnetyt 1. – 31.8.2020
Apurahoja myönnetty 70 kpl, yhteensä 123 940 €
Katso myönnetyt 1. – 29.2.2020
Apurahoja myönnetty 54 kpl, yhteensä 124 000 €
Katso myönnetyt 1. – 31.8.2019
Apurahoja myönnetty 71 kpl, yhteensä 96 940 €
Katso myönnetyt 1. – 28.2.2019
Apurahoja myönnetty 57 kpl, yhteensä 83 044 €
Katso myönnetyt 1. – 31.8.2018
Apurahoja myönnetty 48 kpl, yhteensä 74 900 €
Katso myönnetyt 1. – 28.2.2018
Apurahoja myönnetty 59 kpl, yhteensä 75 150 €
Katso myönnetyt 1. – 31.8.2017
Apurahoja myönnetty 71 kpl, yhteensä 72 334 €
Katso myönnetyt 1. – 29.4.2017
Apurahoja myönnetty 61 kpl, yhteensä 77 496 €

STIPENDITYYPIT

Stipendejä voi hakea viidestä eri hakukohteesta. Voit hakea stipendiä useammasta hakukohteesta samalla hakukierroksella.

Hakukohteet:

Työskentelystipendi

Stipendi on tarkoitettu luovaan työhön säveltäjänä, sanoittajana ja/tai sovittajana. Stipendiä voi hakea myös tilaustöihin. Esim. sovittaja voi hakea stipendiä sovitustilaustyöhön. Tilaajan allekirjoittama aiesopimus tai tilaussopimus suositellaan liitettäväksi hakemukseen. Työskentelystipendi on tarkoitettu luovan työn tukemiseen, eli teosten tekemiseen, ei niiden esittämiseen.

Työskentelystipendi on suuruudeltaan 1000–3000 euroa.

Uralle-stipendi

Stipendi myönnetään nuorelle tekijälle, joka on vakavasti rakentamassa uraa musiikintekijänä. Hakijan tulee olla suomalainen tai Suomessa asuva säveltäjä, sanoittaja tai sovittaja. Hakijan on oltava alle 30-vuotias hakukierroksen päättyessä (helmikuun tai elokuun viimeinen päivä).

Uralle-stipendi on suuruudeltaan 5000 € ja niitä jaetaan enintään neljä vuodessa. Hakemuksesta tulee selvitä, mihin stipendi on tarkoitus käyttää. Käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi luova taiteellinen työskentely ja työhön liittyvät laite- tai ohjelmistohankinnat, matkat, ostopalvelut, muusikkopalkkiot, promomateriaalit tai studiovuokra.

Stipendiä ei myönnetä livetoimintaan tai äänitteiden julkaisukuluihin.

Hakemukseen tulee liittää vähintään yksi suosituskirje ja työnäyte.

Hakija voi saada Uralle-stipendin vain kerran.

Reissustipendi

Stipendi on tarkoitettu musiikintekijöiden luovasta (sävellys, sanoitus ja/ tai sovitus) työstä aiheutuvien matkojen kustannuksiin, residenssin vuokraan sekä ammattiin tai ammatilliseen pätevöitymiseen liittyvien tapahtumien osallistumismaksuihin kotimaassa ja ulkomailla.

Reissustipendi on suurudeltaan 500–3000 euroa. Yli 1000 euron stipendeissä vähintään 20 %:n omavastuu. Kirjaa hakemukseen summa jota haet ja toimikunta huomioi omavastuun myöntöpäätöksessään. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksessa.

Hankintastipendi

Stipendi on tarkoitettu musiikintekijöille työkalujen (soittimet, ohjelmistot, tietokoneet, muut laitteet, yms.) hankintaan tai työskentelytilojen vuokraan. Hankintojen tulee tukea hakijan tekijyyttä (säv., san. ja/tai sov. työtä), eli esim. live-esiintymisissä tarvittavia hankintoja ei tueta. Tuki myönnetään kertaluontoisesti, eli esim. työhuoneen vuokraan ainoastaan tuettavan hankkeen keston ajan.

Hankintastipendi on suuruudeltaan 500–3000 euroa ja yli 1000 euron stipendeissä on vähintään 20 %:n omavastuu. Kirjaa hakemukseen summa, jota haet ja toimikunta huomioi omavastuun myöntöpäätöksessään. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksessa. Laadi budjetti mahdollisimman realistiseksi ja huomioi, että hankintakohteen tulee olla kohtuuhintainen!

Erityisstipendi

Erityisstipendi voidaan myöntää hakemukselle, jossa erityisen suuren tuen tarve on hyvin perusteltu. Hakijan tulee olla vakiinnuttanut asemansa musiikintekijänä. Erityisstipendiä voi hakea esim. hakijan erityisiin/ urasta poikkeaviin/ erityislaatuisiin projekteihin ja/tai pitkäkestoisen työskentelyn tukemiseen. Erityisstipendejä voidaan jakaa korkeintaan muutama vuodessa.

Erityisstipendi on suuruudeltaan 6000-12000 euroa. Jos haet stipendiä pelkästään taiteelliseen työskentelyyn, niin talousarvioon voi laittaa pelkästään työskentelyyn xxxx euroa. Jos hankkeeseen liittyy esim. tila-, matka-, muusikkopalkkioita, niin erittely kustannuksista vaaditaan.

Stipendi hengellisten sanoitusten tekemiseen

Stipendi on tarkoitettu hengellisen musiikin sanoittajien luovaan taiteellinen työskentelyyn, luovaan työskentelyyn residenssissä, verkostojen vahvistamiseen, täydennyskoulutukseen, ammatilliseen pätevöitymiseen tai sanoittamista edistävään hankintaan.

Stipendi on suuruudeltaan 1000–6000 euroa. Stipendi voidaan kuitenkin myöntää edellä mainittua suurempana hakemukselle, jossa erityisen suuren tuen tarve on hyvin perusteltu. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksen talousarviossa.