Musiikintekijöiden rahasto

Musiikintekijöiden rahasto edistää ja tukee suomalaisten ja Suomessa asuvien musiikintekijöiden toimintaa ja työtä jakamalla stipendejä. Stipendejä haetaan tämän järjestelmän kautta.

Stipendihaku kahdesti vuodessa

Musiikintekijöiden rahaston vuoden ensimmäinen haku on aina helmikuussa ja toinen haku elokuussa.

Hakuajat

 • 1. hakukierros 1.-28.2. (29. päivä karkausvuonna)
 • 2. hakukierros 1.-31.8.

Yleistä

 • Haku tapahtuu sivustolla www.klaavi.fi.
 • Stipendityyppejä on neljä.
 • Voit hakea useampaa stipendityyppiä samalla hakukierroksella.
 • Stipendit ovat henkilökohtaisia. Jos kyseessä on työryhmä (esim. bändi), hakee jokainen ryhmän jäsen itse.
 • Stipendiä ei myönnetä hakijalle, jolla on vuoden tai yli vuoden mittainen taiteilija- tai työskentelyapuraha, tai hakija on saanut Erityisstipendin tästä rahastosta kuluvana tai edellisenä vuonna.
 • Stipendin käytöstä on tehtävä selvitys vuoden kuluessa myöntöpäivästä lukien. Kirjaudu käyttäjätilillesi oikeassa yläkulmassa ja seuraa ohjeita selvityksen tekemiseksi. Mikäli selvitystä ei tehdä määräaikaan mennessä, et pysty tekemään uutta hakemusta.
 • Hakijan ei tarvitse olla Suomen Musiikintekijät ry:n jäsen.
 • Hakemukset käsittelee ja päätökset tekee Musiikintekijöiden rahaston toimikunta.
 • Rahaston varat ovat peräisin Kopiosto ry:n tilittämistä kopiointikorvauksista.

Stipendien saajat julkaistaan Klaavi.fi:ssä noin kahden kuukauden sisällä hakuajan päättymisen jälkeen. Päätöksiä ei kommentoida.

Tutustu stipendityyppeihin

Yhteystiedot

Riitta Huttunen
Rahaston toimikunnan esittelijä
puh. 050 355 1036
riittakaisa.huttunen (at) gmail.com

Musiikintekijöiden rahasto

Stipendihakukierrokset

Tulossa

1. – 31.8.2021

Menneet

Katso myönnetyt 1. – 28.2.2021
Apurahoja myönnetty 113 kpl, yhteensä 232 450 €
Katso myönnetyt 1. – 31.8.2020
Apurahoja myönnetty 70 kpl, yhteensä 123 940 €
Katso myönnetyt 1. – 29.2.2020
Apurahoja myönnetty 54 kpl, yhteensä 124 000 €
Katso myönnetyt 1. – 31.8.2019
Apurahoja myönnetty 71 kpl, yhteensä 96 940 €
Katso myönnetyt 1. – 28.2.2019
Apurahoja myönnetty 57 kpl, yhteensä 83 044 €
Katso myönnetyt 1. – 31.8.2018
Apurahoja myönnetty 48 kpl, yhteensä 74 900 €
Katso myönnetyt 1. – 28.2.2018
Apurahoja myönnetty 59 kpl, yhteensä 75 150 €
Katso myönnetyt 1. – 31.8.2017
Apurahoja myönnetty 71 kpl, yhteensä 72 334 €
Katso myönnetyt 1. – 29.4.2017
Apurahoja myönnetty 61 kpl, yhteensä 77 496 €

STIPENDITYYPIT

Stipendejä voi hakea neljästä eri hakukohteesta. Voit hakea stipendiä useammasta hakukohteesta samalla hakukierroksella.

Hakukohteet:

Työskentelystipendi

Työskentelemiseen musiikintekijänä, luovaan työhön.

Stipendi on tarkoitettu luovaan työhön säveltäjänä, sanoittajana ja/ tai sovittajana. Stipendiä voi hakea myös tilaustöihin. Esim. sovittaja voi hakea stipendiä sovitustilaustyöhön. Tilaajan allekirjoittama aiesopimus tai tilaussopimus suositellaan liitettäväksi hakemukseen. Työskentelystipendi on tarkoitettu luovan työn tukemiseen, eli teosten tekemiseen, ei niiden esittämiseen.

Stipendit ovat suuruudeltaan 1000 - 3000 euroa.

Reissustipendi

Matkojen kustannuksiin, residenssin vuokraan, osallistumismaksuihin kotimaassa ja ulkomailla.

Stipendi on tarkoitettu musiikintekijöiden luovasta työstä aiheutuvien matkojen kustannuksiin, residenssin vuokraan sekä ammattiin tai ammatilliseen pätevöitymiseen liittyvien tapahtumien osallistumismaksuihin kotimaassa ja ulkomailla.

Stipendit ovat 500 - 3000 euroa. Yli 1000 euron stipendeissä vähintään 20 %:n omavastuu. Kirjaa hakemukseen summa jota haet ja toimikunta huomioi omavastuun myöntöpäätöksessään. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksessa.

Hankintastipendi

Hankintoihin, työhuoneen vuokraan.

Stipendi on tarkoitettu musiikintekijöille työkalujen (soittimet, ohjelmistot, tietokoneet, muut laitteet, yms.) hankintaan tai työskentelytilojen vuokraan. Hankintojen tulee tukea hakijan tekijyyttä, eli esim. live-esiintymisissä tarvittavia hankintoja ei tueta. Tuki myönnetään kertaluontoisesti, eli esim. työhuoneen vuokraan ainoastaan tuettavan hankkeen keston ajan.

Stipendit ovat 500 - 3000 euroa. Yli 1000 euron stipendeissä vähintään 20 %:n omavastuu. Kirjaa hakemukseen summa jota haet ja toimikunta huomioi omavastuun myöntöpäätöksessään. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksessa. Laadi budjetti mahdollisimman realistiseksi ja huomioi, että hankintakohteen tulee olla kohtuuhintainen!

Erityisstipendi

Erityisstipendi voidaan myöntää hakemukselle, jossa erityisen suuren tuen tarve on hyvin perusteltu. Hakijan tulee olla vakiinnuttanut asemansa musiikintekijänä. Erityisstipendiä voi hakea esim. opintoihin ulkomailla, matkakuluihin tai pitkäkestoisen työskentelyn tukemiseen. Erityisstipendejä voidaan jakaa vain muutama vuodessa.

Erityisstipendi on 6.000 - 12.000 euroa. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksessa.