Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi. Rahasto perustettiin 1945.

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa seuraavia apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi:

1. Apurahoja ensisijaisesti konsertti- ym. taidemusiikin sävellystyöhön, toissijaisina kohteina voivat tulla kysymykseen myös sävellystyöhön tähtäävät opinnot. Apurahoja ei myönnetä levytyksiin eikä instrumentti- ja laitehankintoihin. Apurahojen saajan on tehtävä myöntövuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä selvitys apurahan käytöstä.

2. Avustuksia tilaussävellysrahastosta uusien kamarimusiikkiteosten tilaamiseksi. Näitä apurahoja voivat anoa muusikot ja esimerkiksi festivaalien järjestäjät sävellystilauspalkkiota varten. Avustuksia ei myönnetä jo toteutuneisiin hankkeisiin.

3. Pegasos-apurahoja suomalaisen lyriikan ja librettojen kirjoittamiseen ja säveltämiseen. Kyseeseen tulevat ensisijaisesti elävien suomalaisten runoilijoiden tuotantoon tehtävät sävellykset. Myös runoilijat ja libretistit voivat hakea avustusta kirjoitustyöhön silloin, kun teksti tehdään osaksi sävelteosta.

4. Erik Bergman -apuraha jaetaan ensimmäisen kerran vuonna 2016. Apuraha jaetaan Erik Bergmanin säveltäjälaadun hengessä toimivalle, jo kykynsä osoittaneelle säveltäjälle. Apurahaa ei jaeta vuosittain. Erik Bergman -apurahaa ei jaeta vuonna 2017.

Vuodesta 2018 lähtien Sibelius-rahastosta myönnetään 1-3 apurahaa tai avustusta erityisesti kirkkomusiikin säveltämiseen. Hakemukseen merkitään rasti asianomaiseen ruutuun, mikäli kyseessä on nimenomaisesti kirkkomusiikin säveltämiseen liittyvä hanke.

Apurahat (1, 3 ja 4) ovat verotonta tuloa. Näitä hakevat tekijät itse.
Avustus (2) on säveltäjälle veronalaista tuloa.

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki

annu.mikkonen@composers.fi
puhelin 09 445589
http://composers.fi/apurahat/

Apurahakierrokset

Tulossa

1. – 31.10.2019

Menneet

Katso myönnetyt 1. – 31.10.2018
Apurahoja myönnetty 24 kpl, yhteensä 76 200 €
Katso myönnetyt 1. – 31.10.2017
Apurahoja myönnetty 21 kpl, yhteensä 68 500 €
Katso myönnetyt 1. – 31.10.2016
Apurahoja myönnetty 23 kpl, yhteensä 82 000 €