Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi. Rahasto perustettiin 1945.

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa seuraavia apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi:

1. Apurahoja ensisijaisesti konsertti- ym. taidemusiikin sävellystyöhön, toissijaisina kohteina voivat tulla kysymykseen myös sävellystyöhön tähtäävät opinnot. Työskentelyapurahoja ei myönnetä levytyksiin eikä instrumentti- ja laitehankintoihin. Apurahojen saajan on tehtävä myöntövuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä selvitys apurahan käytöstä.

2. Avustuksia tilaussävellysrahastosta uusien kamarimusiikki-/konserttiteosten tilaamiseksi. Näitä apurahoja voivat anoa muusikot, yhtyeet ja esimerkiksi kuorot tai festivaalien järjestäjät sävellystilauspalkkiota varten. Hakija voi olla myös työryhmä.

Tukea voi hakea myös pedagogiseen käyttöön soveltuvien nykymusiikkiteosten tilaamiseen ammattimaisesti toimivalta säveltäjältä. Eduksi katsotaan, jos sävellysprosessi toteutuu yhteistyössä säveltäjän ja instrumenttipedagogin välillä.

Tilaussävellystukea ei myönnetä jo toteutuneisiin kustannuksiin tai hankkeisiin, ts. hanke tulee aloittaa hakemuksen tekemisen jälkeen. Jo valmistuneille ja/tai esitetyille teoksille ei voida myöntää tukea. Säveltäjä vastaa siitä, että hakemuksia tilauksiin ei voi tulla enempää kuin yksi säveltäjää kohti. HUOM: Säveltäjä saa tilaajan tekemästä hakemuksesta sähköpostiinsa linkin, jota kautta hän vahvistaa, että tilauksesta ja palkkiosta on sovittu hänen kanssaan. Säveltäjän tulee hyväksyä vain yhden tilaajan hakemus.

3. Pegasos-apurahoja suomalaisen lyriikan ja librettojen kirjoittamiseen ja säveltämiseen. Kyseeseen tulevat ensisijaisesti elävien suomalaisten runoilijoiden tuotantoon tehtävät sävellykset. Myös runoilijat ja libretistit voivat hakea avustusta kirjoitustyöhön silloin, kun teksti tehdään osaksi sävelteosta.

Pegasos-apurahat rahoitetaan lahjoituksilla, joita ovat tehneet Suomen Kirjailijaliitto, Finlands svenska författareförening ja Suomen Säveltäjät. Lahjoituksiin käytetään Kopiostolta saatuja kollektiivisia kopiointikorvaustuottoja.

4. 1–3 apurahaa ja/tai avustusta kirkkomusiikin säveltämiseen. Hakija voi olla säveltäjä itse (työskentelyapuraha) tai teoksen tilaaja (esimerkiksi muusikko, kuoro tai seurakunta). Hakemukseen merkitään rasti asianomaiseen ruutuun, mikäli kyseessä on nimenomaisesti kirkkomusiikin säveltämiseen liittyvä hanke. Hakemuksessa tulee tuoda esiin, millaisia kirkollisia yhteyksiä hankkeella on.

Mikäli hakija haluaa tulla otetuksi huomioon myös kohdan 1 apurahojen tai kohdan 2 avustusten haussa, on tätä varten tehtävä oma, erillinen hakemus. Säveltäjä voi hakea sekä tavallista apurahaa että kirkkomusiikin apurahaa, mutta hänelle voidaan myöntää enintään toinen näistä. Jokainen apurahahakemus on tehtävä omalle lomakkeelleen.

HUOM: Jotta mahdollisimman moni säveltäjä saisi tukea työlleen, sama säveltäjä ei voi saada Sibelius-rahastosta tukea peräkkäisinä vuosina, ei samalta eikä eri momentilta. Säveltäjä ei voi myöskään saada apurahaa tai avustusta, mikäli hänellä on jokin rahastosta tuettu hanke kesken tai apurahaselvitys tekemättä. Säveltäjän ei pidä hyväksyä yhtäkään tilaajan hakemusta, mikäli hän on saanut tukea edellisellä kierroksella tai tuettu hanke on vielä kesken.

Hakemuksen perusteluihin kannattaa panostaa. Hakemuksessa on tärkeä kertoa, milloin ja missä on teoksen kantaesitys sekä mahdolliset seuraavat esitykset. Säveltäjä, esittäjä ja tilaaja kannattaa soveltuvin osin esitellä: esimerkiksi cv, kuvaus taiteellisesta toiminnasta, soiva näyte ja linkki kotisivuille.

Liitetiedostoihin kannattaa liittää tarkka talousarvio, josta selviää hankkeen kokonaisbudjetti ja muu myönnetty tai suunniteltu rahoitus. Mikäli hankkeelle myönnetään muuta rahoitusta hakuajan jälkeen, siitä tulee ilmoittaa asianhoitajalle.

Apurahat (1, 3 ja 4) ovat verotonta tuloa verottajan vuosittain vahvistaman enimmäissumman puitteissa. Näitä hakevat tekijät itse.

Avustukset (2 ja 4) ovat säveltäjälle veronalaista tuloa.

Sibelius-rahaston apurahahaussa jaetaan myös Suomen Säveltäjille osoitettuja Kopioston kollektiivisia kopiointikorvauksia sekä Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teoston tähän tarkoitukseen osoittamia ns. kansallisia varoja.

Hakuinfo

Sibelius-rahasto järjesti hakuinfon etätilaisuutena 4.10. Hakuinfossa keskusteltiin mm. siitä, mitä hakemusta varten tarvitaan ja millainen on hyvä hakemus.

Katso hakuinfon materiaali (pdf): https://klaavi.fi/sibelius-rahasto-hakuinfo-4-lokakuu-2022.pdf

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto
Keilasatama 2 A
02150 Espoo

Rahaston asianhoitaja
Vappu Verronen
vappu.verronen(at)composers.fi
040 500 5905
https://composers.fi/saveltajille/apurahat/sibelius-rahasto/

Soittoajat:
ke 5.10.2022 klo 12–14
ti 18.10.2022 klo 12–14
to 27.10.2022 klo 10–12
ma 31.10.2022 klo 12–14

Apurahakierrokset

Menneet

Katso myönnetyt 1. – 31.10.2022
Apurahoja myönnetty 28 kpl, yhteensä 84 400 €
Katso myönnetyt 1. – 31.10.2021
Apurahoja myönnetty 37 kpl, yhteensä 114 500 €
Katso myönnetyt 1. – 31.10.2020
Apurahoja myönnetty 26 kpl, yhteensä 91 000 €
Katso myönnetyt 1. – 31.10.2019
Apurahoja myönnetty 28 kpl, yhteensä 78 300 €
Katso myönnetyt 1. – 31.10.2018
Apurahoja myönnetty 24 kpl, yhteensä 76 200 €
Katso myönnetyt 1. – 31.10.2017
Apurahoja myönnetty 21 kpl, yhteensä 68 500 €
Katso myönnetyt 1. – 31.10.2016
Apurahoja myönnetty 23 kpl, yhteensä 82 000 €