Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi. Rahasto perustettiin 1945.

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa seuraavia apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi:

1. Apurahoja ensisijaisesti konsertti- ym. taidemusiikin sävellystyöhön, toissijaisina kohteina voivat tulla kysymykseen myös sävellystyöhön tähtäävät opinnot. Apurahoja ei myönnetä levytyksiin eikä instrumentti- ja laitehankintoihin. Apurahojen saajan on tehtävä myöntövuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä selvitys apurahan käytöstä.

2. Avustuksia tilaussävellysrahastosta uusien kamarimusiikkiteosten tilaamiseksi. Näitä apurahoja voivat anoa muusikot ja esimerkiksi festivaalien järjestäjät sävellystilauspalkkiota varten. Tukea ei myönnetä jo toteutuneisiin kustannuksiin tai hankkeisiin, ts. hanke tulee aloittaa hakemuksen tekemisen jälkeen. Jo valmistuneille ja/tai esitetyille teoksille ei voida myöntää tukea. Säveltäjä vastaa siitä, että hakemuksia tilauksiin ei voi tulla enempää kuin yksi säveltäjää kohti.

3. Pegasos-apurahoja suomalaisen lyriikan ja librettojen kirjoittamiseen ja säveltämiseen. Kyseeseen tulevat ensisijaisesti elävien suomalaisten runoilijoiden tuotantoon tehtävät sävellykset. Myös runoilijat ja libretistit voivat hakea avustusta kirjoitustyöhön silloin, kun teksti tehdään osaksi sävelteosta.

Pegasos-apurahat rahoitetaan lahjoituksilla, joita ovat tehneet Suomen Kirjailijaliitto, Finlands svenska författareförening ja Suomen Säveltäjät. Lahjoituksiin käytetään Kopiostolta saatuja kollektiivisia kopiointikorvaustuottoja.

4. 1-3 Apurahaa ja/tai avustusta kirkkomusiikin säveltämiseen. Hakemukseen merkitään rasti asianomaiseen ruutuun, mikäli kyseessä on nimenomaisesti kirkkomusiikin säveltämiseen liittyvä hanke. Mikäli hakija haluaa tulla otetuksi huomioon myös kohdan 1 apurahojen tai kohdan 2 avustusten haussa, on tätä varten tehtävä oma, erillinen hakemus.

Myös nämä apurahat rahoitetaan Kopioston kollektiivisilla kopiointikorvaustuotoilla.

5. Erik Bergman -apuraha jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. Apuraha jaetaan Erik Bergmanin säveltäjälaadun hengessä toimivalle, jo kykynsä osoittaneelle säveltäjälle. Apurahaa ei jaeta vuosittain. Erik Bergman -apurahaa ei jaeta vuonna 2020.

6. 75-vuotisjuhlavuoden apuraha

Apuraha myönnetään laajan, vähintään 45 minuutin kestoisen kamarimusiikkiteoksen säveltämiseen. Kyseessä voi olla paikkasidonnainen teos, teoskonsepti, yhteisteos tai muu vastaava perusteellisesti suunniteltu ja kuvailtu projekti. Teos voidaan haluttaessa myös toteuttaa perinteiseen tapaan konserttisalissa. Teoksen esityskokoonpano on vapaa. Apurahaa ei jaeta näyttämöteoksen säveltämiseen. Apurahaa hakee säveltäjä, joko yksin tai työryhmän edustajana. Mikäli hakuun ei löydy riittävästi soveltuvia hakemuksia, siirtyy summa Sibelius-rahaston yleisen haun puolelle.

Juhla-apurahaa haetaan samalla lomakkeella kuin haetaan Sibelius-rahaston perinteisiä työskentelyapurahoja ja kirkkomusiikin apurahaa. Lomakkeeseen tulee merkitä, mitä apurahaa haetaan.

Säveltäjä voi hakea sekä tavallista apurahaa, kirkkomusiikin apurahaa että juhla-apurahaa, mutta hänelle voidaan myöntää enintään yksi näistä. Jokainen apurahahakemus on kuitenkin tehtävä omalle lomakkeelleen.

Jotta mahdollisimman moni säveltäjä saisi tukea työlleen, sama säveltäjä ei voi saada Sibelius-rahastosta tukea peräkkäisinä vuosina, ei samalta eikä eri momentilta. Säveltäjä ei voi myöskään saada apurahaa tai avustusta mikäli hänellä on jokin rahastosta tuettu hanke kesken tai apurahaselvitys tekemättä.

Apurahat (1, 3, 4, 5 ja 6) ovat verotonta tuloa. Näitä hakevat tekijät itse.
Avustukset (2 ja 4) ovat säveltäjälle veronalaista tuloa.

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki

Rahaston asiamies
Annu Mikkonen
annu.mikkonen(at)composers.fi
041 5273770
https://composers.fi/saveltajille/apurahat/sibelius-rahasto/

Apurahakierrokset

Tulossa

1. – 31.10.2021

Menneet

Katso myönnetyt 1. – 31.10.2020
Apurahoja myönnetty 26 kpl, yhteensä 91 000 €
Katso myönnetyt 1. – 31.10.2019
Apurahoja myönnetty 28 kpl, yhteensä 78 300 €
Katso myönnetyt 1. – 31.10.2018
Apurahoja myönnetty 24 kpl, yhteensä 76 200 €
Katso myönnetyt 1. – 31.10.2017
Apurahoja myönnetty 21 kpl, yhteensä 68 500 €
Katso myönnetyt 1. – 31.10.2016
Apurahoja myönnetty 23 kpl, yhteensä 82 000 €