Vuonna 1997 perustettu Madetoja-säätiö käyttää tekijänoikeustuloja Madetojan teosten lisäksi muun suomalaisen musiikin edistämiseen, erityisesti sävellystilausten avustamiseen.

Suomen Säveltäjät ry:n perustama Madetoja-säätiö julistaa haettavaksi avustukset, joita myönnetään Leevi Madetojan teoksiin liittyviin hankkeisiin sekä uusien suomalaisten sävellysten tilaamiseen. Avustuksia voidaan myöntää rajoitetusti myös uuden suomalaisen musiikin taltiointiin ja esittämiseen.

Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille esiintyjille ja esiintyjäyhteisöille, jotka eivät saa huomattavaa julkista tukea. Avustusta hakee esiintyjä tai tilaaja eikä sitä myönnetä jo toteutuneisiin hankkeisiin. Avustusta ei myöskään myönnetä hakijalle ja/tai säveltäjälle, jolla on säätiöstä tuettu keskeneräinen projekti. Avustusta ei voi saada liioin kahtena peräkkäisenä vuotena. Taltiointitukea voi hakea myös säveltäjä.

Sävellystilauksia koskevissa anomuksissa on oltava mukana säveltäjän suostumus.

Yhteisöjen tulee liittää anomukseensa uusin tilinpäätös ja talousarvio.

Avustukset maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä vastaan.

Madetoja-säätiö
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki

annu.mikkonen@composers.fi
puhelin 09 445589
http://composers.fi/apurahat/

Apurahakierrokset

Tulossa

1. – 31.1.2020

Menneet

Katso myönnetyt 1. – 31.1.2019
Apurahoja myönnetty 16 kpl, yhteensä 55 360 €
Katso myönnetyt 1. – 31.1.2018
Apurahoja myönnetty 20 kpl, yhteensä 68 000 €
Katso myönnetyt 1. – 31.1.2017
Apurahoja myönnetty 16 kpl, yhteensä 45 000 €